Píla
Pegas 280 SHI
Zvárač
KEMPO WELD 5500W
Zvárač
KEMPO MIG 4500W
Zvárač
KEMPO MIG 5200W
Zvárač
KEMPO MIG FAST MIG X450
Frézka
FGV32
Frézka
FGV40
Frézka
FGSV 50
Frézka
KNUTH W3.1
Obrábacie centrum
SMX 3500
Obrábacie centrum
MCV 754 QUICK
Obrábacie centrum
MCV 1016 QUICK
Obrábacie centrum
MCV 1000 R5AX
Vŕtačka
VR 4
Vŕtačka
VR 6 A
Vŕtačka
V 20 A
Vŕtačka súradnicová
VR 5 NC
Vodorovná vyvrtávačka
WH 63
Vodorovná vyvrtávačka
VH 10 NC
Vodorovná vyvrtávačka
WD 130
Brúska
BPV 300
Sústruh
SV 18 RA
Sústruh
SV 18 RA
Sústruh
SU 50
Sústruh NC
SLX 355
Sústruh NC
SLX 555
Obrážačka
HOV 25