5 osé obrábacie centrum
MCV 1000 5AX

X: 754
Y: 500
Z: 550

Riadiaci systém : Heidenhein TNC 530

3 osé obrábacie centrum
MCV 1016 QUICK

X: 1016
Y: 610
Z: 710

Riadiaci systém : Heidenhein TNC 530

3 osé obrábacie centrum
MCV 754 QUICK

X: 754
Y: 500
Z: 550

Riadiaci systém : Heidenhein TNC 530

3 osé obrábacie centrum
SMX 355

X: 787
Y: 505
Z: 500

Riadiaci systém : PRO TRAK SMX

Horizontálna vyvŕtavačka
WD 130

X: 1800
Y: 3200
Z: 1120

Riadiaci systém : Heidenhein TNC 530

Horizontálna vyvŕtavačka
VH 10

X: 1250
Y: 1000
Z: 700

Riadiaci systém : Heidenhein TNC 128

Sústruh
SLX 355

X: 360
Y: 1000

Riadiaci systém : PRO TRAK SLX

Sústruh
SLX 555

X: 560
Y: 3000

Riadiaci systém : PRO TRAK SLX

Súradnicová vŕtačka
VR5

X: 1380
Y: 1000
Z: 800

Riadiaci systém : Heidenhein TNC 320

Zváranie

Riadiaci systém : Heidenhein TNC 530

Hala mechanického opracovania

rozloha 790 m2