Výroba prípravkov pre automobilový priemysel

Výroba montážnych a zváracích prípravkov

Výroba zvarencov a ich mechanické opracovanie