Výroba opracovaných dielov

Výroba montážnych a zváracích prípravkov

Výroba zvarencov a ich mechanické opracovanie

Výpalky

Pieskovanie