VÝROBA PRESNÝCH SÚČIASTOK
V STROJÁRSTVE

O nás

Martinská spoločnosť FAMiS PRO, s.r.o. vznikla v roku 1999. Medzičasom sa dostala do popredia nielen na Slovenskom trhu ale aj v zahraničí. Zaoberá sa výrobnou a obchodnou činnosťou v strojárenstve a to predovšetkým v nasledovných oblastiach:

• výroba prípravkov pre automobilový priemysel,
• výroba montážnych a zváracích prípravkov,
• výroba zvarencov a ich mechanické opracovanie,
• výroba polotovarov rezaním acetylén – kyslíkovým plameňom.
• výroba výpalkov delením materiálu laserom
• pieskovanie/ tryskanie

Na základe vašej predloženej výkresovej dokumentácie sme schopní vyrobiť váš navrhovaný projekt v čo najvýhodnejšom časovom horizonte. Máme tiež dlhoročné skúsenosti v konštrukcii aj cenových  výpočtoch. Tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Naši spokojní klienti

Technická kancelária

Firma Famis PRO, s.r.o. buduje integrovaný systém riadenia spoločnosti postavený na procesnom riadení a zabezpečujeme jeho neustále zlepšovanie. Na základe požiadaviek zákazníka vieme vypracovať cenovú ponuku. Z 3D modelov vytvárame výkresovú dokumentáciu, z ktorej následne vyrábame hotové produkty. Pracujeme s konštrukčným programom Catia a Autodesk Inventor. 

Výroba

Vo výrobnej hale máme schopný a vyškolený personál. Vyrábame rôzne zvárané konštrukcie s následným mechanickým opracovaním. Na mechanické opracovanie využívame obrábacie centrá a CNC sústruh. Využívame tiež frézy, sústruhy a vŕtačky. Snažíme sa zjednodušovať výrobný proces, aby sme zákazky dokázali vyrobiť kvalitne a včas. Preto je našou prednosťou práve rýchlosť a flexibilita. Chceme, aby sme boli cenovo dostupní a preto neustále vykonávame prieskum trhu, našim cieľom je vyrábať za najvýhodnejšie ceny. 

Kontrola

Najväčší dôraz kladieme na kontrola a kvalitu vyrábaných dielov. Kontrolu vykonávame pomocou  3D meracieho zariadenia, vďaka ktorému vieme zmerať aj zložitejšie zvarence. Firma disponuje certifikátom ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality.