certifikačná značka A


Spoločnosť FAMiS PRO sa zaoberá výrobnou a obchodnou činnosťou v strojárenstve a to predovšetkým v nasledovných oblastiach:

• výroba prípravkov pre automobilový priemysel,
• výroba montážnych a zváracích prípravkov,
• výroba zvarencov a ich mechanické opracovanie,
• výroba polotovarov rezaním acetylén - kyslíkovým plameňom.

 
 
Design by noxcom|cmation studios 2002, 2003, redesign 2004, 2006