SÍDLO SPOLOČNOSTI

Famis PRO, s.r.o. 
Langsfeldova 1 A
Tel: +421 43/3810172 
036 01 Martin, Slovenská republika
IČO: 36384682
IČ DPH: SK2020119937

KONATEĽ

Ing. Michal Mišovic
Mobil: +421 905 635 081
E-mail: michal@mtec.sk

FINANČNÁ RIADITEĽKA

Ing. Stanislava Stahlová
Mobil: +421 905 833 753
E-mail: stania@mtec.sk

ZAHRANIČNÝ PREDAJ

Miroslav Volna
Mobil: +421 905 804 840
E-mail: predaj@famis.sk

ODDELENIE NÁKUPU 

Wirginia Janíková
Mobil: +421 915 867 260
Tel:  +421 43 3241 209
E-mail: logistika2@famis.sk

TECHNICKÝ RIADITEĽ 

Ing. Peter Šulan
Tel: +421 43 3241 204
Mobil: +421 917 391 577
E-mail: sulan@mtec.sk

VEDÚCI VÝROBY

Peter Pták
Mobil: +421 905 466 458
E-mail: vyroba1@famis.sk

VEDÚCI LOGISTIKY

Jozef Nagy
Mobil: +421 905 748 292
E-mail: nagy@famis.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE 

Ivana Šrobárová
Tel: ++421 43/3810172
E-mail: ek2@famis.sk

VEDÚCI TECHNICKEJ KANCELÁRIE

Ing. Radovan Kalnický
Mob: +421 905 738 678
E-mail: t9@famis.sk

SKLAD NÁRADIA

Havrilová Katarína
Mobil: +421 917 177 169
E-mail: logistika3@famis.sk

PERSONÁLNE ODDELENIE

Vanessa Paulínyová
Mobil: 0905503504
Tel: +421 43/3810172
Email: ek1@famis.sk

Naši spokojní klienti